Překlady

Překladáme texty z češtiny do polštiny.
Poskytujeme také překlady z polštiny do češtiny, které procházejí korekturou rodilým mluvčím.

Texty, které překladáme:

Běžné texty, např.:

 • úřední, obchodní a soukromá korespondence
 • články, recenze, učebnice, průvodce
 • reklamní materiály, prezentace
 • obsah webových stránek (můžeme pracovat přímo v CMS)
 • nabídky, dotazníky
 • životopisy a motivační dopisy

Odborné, vědecké, naučné, učební a popularizační texty, z oborů:

 • práva
 • ekonomie
 • marketingu, reklamy a PR
 • historie
 • religie, teologie
 • zeměpisu
 • sociologie
 • turistiky
 • architektury

Technické texty:

 • návody k obsluze, použití
 • příručky, manuály
 • katalogy výrobků
 • certifikace
 • technické specifikace, dokumentace ke strojům a zařízením
 • reporty, ceníky

Zajišťujeme korektury textů přeložených do polštiny:

 • gramatické
 • ortografické
 • stylistické